İnsan Kaynakları

İK POLİTİKAMIZ
• Proaktif, yeniliklere ve değişime açık, işin gerekliliklerini tam olarak yerine getirecek yetenek ve potansiyele sahip kişileri şirketimize kazandırmak,
• Şirketimiz içerisinde yüksek potansiyelleri keşfetmek,
• Değişen iş süreçleri ve sistemlerinde ortak kültürü oluşturmak.
• Rotasyon uygulamaları ile çalışanlarımızın çeşitli iş dallarında gelişimlerini sağlamak,
• Verimliliği artırmak ve çalışanlarımızın başarılı olabilmesi için gelişim fırsatları yaratmak.
• Şirket stratejileri doğrultusunda yeni fikirlere açık, yaratıcı, güvenilir, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulamak.

İK MİSYONUMUZ
Şirkete olan bağlılığı sağlamak; takım ruhu ve takım çalışmasını ön planda tutup, çalışanlar arası işbirliği ve iç iletişimi sürekli geliştirerek mutlu çalışanlarla şirket hedeflerimize ulaşmayı sağlamaktır.

İK VİZYONUMUZ
İş sonuçlarına etki eden, değer katan ve kuruma bağlılığı yüksek insan kaynağına sahip olmak.